Service Image

Kimyasal Şartlandırma Hizmeti

Soğutma Kulesi ve Kapalı Devre Soğutma Sistemleri Kimyasal Şartlandırma...

Service Image

Ön Arıtma ve Dozajlama & Otomasyon Hizmeti

Filtrasyon Sistemleri, Su Yumuşatma Sistemleri, Reverse Osmoz Sistemleri...

Service Image

Online - Offline Temizlik Hizmeti

Termik santrallerin, biyokütle santrallerin, maden tesislerinin ve büyük endüstriyel...

Service Image

Jeotermal Kuyu Geliştirme Hizmeti

Aktif olan ve verimi düşen; re-enjeksiyon ve üretim kuyularının geliştirme çalışmaları kapsamında kuyu...

Service Image

Rezervuar ve Kuyu Testleri

Jeotermal kuyu testlerinin amacı rezervuar ve kuyu hakkında tüm fiziki ve kimyasal verilere...

Service Image

ESP (Electrical Submersible Pump) Hizmetleri

Düşük entalpiler veya düşük basınçlı rezervuarlarda tercih edilen kuyu içi pompalarının kuyu içerisine indirilmesi, inhibitör borusu ile birlikte indirilme ihtiyacı...

Service Image

Kimyasal Şartlandırma Hizmeti

Soğutma Kulesi ve Kapalı Devre Soğutma Sistemleri Kimyasal Şartlandırma...

Service Image

Ön Arıtma ve Dozajlama & Otomasyon Hizmeti

Filtrasyon Sistemleri, Su Yumuşatma Sistemleri, Reverse Osmoz Sistemleri...

Service Image

Online - OfflineTemizlik Hizmeti

Termik santrallerin, biyokütle santrallerin, maden tesislerinin ve büyük endüstriyel...

Service Image

Jeotermal Kuyu Geliştirme Hizmeti

Aktif olan ve verimi düşen; re-enjeksiyon ve üretim kuyularının geliştirme çalışmaları kapsamında kuyu...

Service Image

Rezervuar ve Kuyu Testleri

Jeotermal kuyu testlerinin amacı rezervuar ve kuyu hakkında tüm fiziki ve kimyasal verilere...

Service Image

ESP Hizmetleri

Düşük entalpiler veya düşük basınçlı rezervuarlarda tercih edilen kuyu içi pompalarının kuyu içerisine indirilmesi, inhibitör borusu ile birlikte indirilme ihtiyacı...

Service Image

Konvensiyonel Sondaj Hizmetleri

GEOLITE Well Services Ltd. bünyesinde barındırdığı uluslararası standarda sahip kuleleri ile 2500 metre derinliğe...

Service Image

Kuyu Geliştirme Operasyonları

GEOLITE Well Services Ltd. bünyesinde barındırdığı uluslararası standarda sahip kuleleri ile 2500 metre derinliğe kadar konvansiyonel sondaj hizmetleri verebilmektedir...

Service Image

Log Ölçümü-Kuyu Testleri Hizmetleri

GEOLITE Well Services Ltd., slickline üniteleri ile Jeotermal Kuyulara yönelik PT, PTS logları ile jeotermal ve petrol...

Service Image

Kabuklaşma Kontrol Kuponları Tedariği

Değişik inhibitörlerin karşılaştırılmasıyla rezervuar ve işletme koşullarına göre en uygun inhibitör tespit edilir...

Service Image

Kimyasal İnhibitör Dozajlama Sistemi

Üretilen jeotermal akışkanın her metreküpü için kullanılan birkaç gram inhibitör bu birikintilerin oluşumunun önlenmesi...

Service Image

İnhibitör Kimyasalı Dozajlama Tubing Tedarik Hizmeti

Jeotermal üretim kuyularında kullanılmak üzere, üretim kuyularına dozajlanacak kimyasalın kuyu içerisine set edilen derinlikte yapılması için...

Service Image

BOP (Blowout Preventer) Sistemi

BOP sistemi Jeotermal sektöründe son dönemlerde kuyu başında karşılaşılanproblemlere karşı çözüm olarak üretilmiş ve aktif...

Service Image

Kimyasal Hizmet Birimi

GREEN Chemicals® A.Ş. ; su & atık su şartlandırma, metal yüzey işlem, oil & gas, jeotermal, maden, endüstriyel sistemler, otomasyon...

Service Image

Diğer Hizmetler

Sondaj, kuyu tamamlama, kuyu servis ve asitleme hizmetlerinin yanı sıra servis verilen firmaların sondajla ilgili her türlü...