Ekipmanlar;

  • Dizel, 400 Bar, 100 m3 duplex asit pompası
  • Poliüretan gövde, 10 Bar, 150 m3 asit pompası
  • 6 Bar, 60 m3 sirkülasyon pompası
  • 3 ton/saat, 1.800.000 kcal/saat kapasiteli buhar jeneratörü
  • 10 ton kapasiteli asit tankları
Online-Offline Santral Temizlik Operasyon Hizmetleri

Termik santrallerin, biyokütle santrallerin, maden tesislerinin ve büyük endüstriyel tesislerin mevcut kazan, eşanjör, ısı değiştirici, konderser sistemlerinde oluşan depozitleri temizlemek amacıyla, alanında tecrübeli teknik ekibimiz ve Ar-Ge departmanımız tarafından oluşturulan programları, saha şartlarına entegre ederek yıkama operasyonları yapıyoruz.

Termik santrallerin, biyokütle santrallerin ve doğalgaz kombine çevrim santrallerin buhar kazanlarında devreye alma öncesinde ya da revizyon sonrasında yapılan kimyasal yıkama operasyonlarını ve buna bağlı olarak yağ alma, asidik yıkama ve pasivasyon süreçlerini, VGB standartlarına uygun olarak, üsteleniyoruz.

Jeotermal santrallerde ısı değiştiricilerde yapılan sistem temizliği santrali durdurmadan yani enerji üretim kesintisine neden olmadan, santral çalışırken ısı değiştirici girişinden kimyasal enjekte edilerek online olarak yapılmaktadır. Kalsiyum, silisyum ve antimon depozitleri için uygun çözümler bulunmaktadır.

Yerinde yapmış olduğumuz kimyasal analizler ve XRF ölçüm sonuçlarına göre, operasyonları anlık olarak takip ederek, verimliliği maksimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz.

Saha şartlarına uygun olarak, yıkama operasyonuna bağlı teknik ve mekanik süreçleri de üstlenerek anahtar teslim projelerle sektöre özel çözümler sunarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.