REZERVUAR VE KUYU TESTLERİ

Jeotermal kuyu testlerinin amacı rezervuar ve kuyu hakkında tüm fiziki ve kimyasal verilere

ulaşılarak kısa, orta ve uzun dönemde üretimin, reenjeksiyonun rezervuar parametreleri üzerine etkilerinin gözlenmesi ve buna bağlı olarak sürdürülebilir işletme stratejilerinin oluşturulmasıdır. Bu denli önemli bu süreç, alanında uzman ekibimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sondaj operasyonu tamamlanmış lokasyonlarda;

  • Statik Basınç ve Sıcaklık Ölçüm Testi,
  • Dinamink Basınç ve Sıcaklık Ölçüm Testi,
  • Tracer (Etkileşim) Testi,
  • Enjeksiyon Testleri (Tek Debili/ Farklı Debilerde)
  • Water Loss (Su Kaybı) Testi,
  • Build Up & Fall Off (Basınç Yükselim/ Basınç Düşüm) Testleri

son teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılarak başarı ile gerçekleştirilmektedir.