Ürün Broşürü

WET Treat

W

GREEN Chemicals®, Ar-Ge çalışmalarıyla ulaştığı mükemmel sonuçlar doğrultusunda müşterilerimize özgü çözümler üretecek alt yapıya sahiptir. Bu çözümleri üretme aşamasında; müşterilerimizin proseslerinin detaylı incelenmesinden, su analizlerine, kütle ve ısı transfer dengesinden, yüksek sistem performanslarına kadar gerekli tüm araştırmalar en hassas şekilde yapılmaktadır. GREEN Chemicals®; çalıştığı müşterilerinin şartlarına uygun özel şartlandırma programları önermektedir.

Su Şartlandırma Ürün Grubu

Su şartlandırmanın amacı;

 • Proses performansı artırılarak ve işletmedeki makine ve ekipmanlar korunarak, yatırımın daha çabuk geriye dönmesi ve ekonomik boyuta getirilmesi,
 • Suyun sistemlerde tekrar kullanımının sağlanmasıyla; su, enerji ve kimyasal tüketiminin azaltılması,
 • Çevre dostu şartlandırma ürünleriyle çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesidir.

 

GREEN Chemicals®’ ın uyguladığı kendine özgü teknikler, özel ekipmanlar ve bilgisayar yazılımları ile yükseltilen işletme performansı sayesinde;

 • Müşterilerimizin girdi maliyetlerini minimize etmek,
 • Üretilen ürünlerin yüksek kalitede olmasını sağlamak,
 • Sistem ömrünü artırarak dünya ekonomisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
 • Kireç ve Tortu Önleyiciler
 • Korozyon önleyiciler

Kapalı Devre Sistemi Kimyasalları

Biyositler

 • Korozyonu ve Taşlaşmayı Önleyen Organik / İnorganik Bazlı İnhibitörler
 • Oksijen Tutucular
 • Nötralize Edici Aminler
 • Film Yapıcı Aminler
 • Hijyen Ürünleri
 • Korozyon ve Tortu Önleyiciler

Yüzme Havuzu Ürünleri

Sistem Temizlik Kimyasalları

 • Kireç ve Tortu Önleyiciler
 • Temizlik Ürünleri

Köpük Önleyici & Köpük Giderici Ürünler

Pastörizasyon ve Otoklav Sistemi Şartlandırma Ürünleri

Su Demineralizasyonu Amaçlı Reçineler