Ürün Broşürü

GEO Treat

G

Seracılık, termal oteller, şehir ısıtma ve elektrik üretimi alanlarında kullanılan jeotermal akışkanın, proseslerde oluşturabileceği potansiyel depozit ve korozyon risklerinin önüne geçebilecek, sistemlerin sorunsuz çalışmasına katkıda bulunacak yüksek performanslı ürünler ve hizmetler içermektedir.